BÌNH YÊN

평화로운 순간을 찾을 수 있는 최고의 장소

빌라 뿐만 아니라 "HOME"
The Trang Villas는 Nha Trang 시내 중심에서 북쪽으로 16Km 떨어진 Cat Loi 마을, Vinh Luong 코뮌, Nha Trang 시에 위치하고 있습니다. The Trang Villas의 총면적은 약 2,500m2, 해변에 인접한 폭은 47m, 물에 인접한 측면은 17m입니다. 이 리조트에는 다양한 층에 많은 녹색 나무가 있어 조화롭고 멋진 장면을 연출합니다. 고립되고 조용한 지역에 위치하며 특히 Dam Nha Phu 해변에 있습니다. 리조트 측면에는 한쪽 기슭에서 다른 쪽 기슭까지 폭이 30m가 넘는 폭포(소해문)가 있는데, 산에서 흘러나온 물줄기가 이곳으로 모여 바다로 흘러든다.
THƯ THÁI

편안한 작은 구석

평화로운 공간 & 넓게
공간과 부드러운 디자인으로 평화로운 풍경에 빠져들고 어린 시절로 돌아가 이상한 평화를 느낄 수 있습니다. 고품격 가구를 갖춘 풀빌라와 부대시설이 만족스럽고 멋진 숙박을 선사합니다. 해변 바로 옆의 고립되고 조용하며 특별한 지역에 위치한 Nha Phu 라군은 흥미로운 것들을 가져다 줄 것입니다.
명물 & 현지 생활
The Trang Villas는 해안 지역에 위치하여 이곳에서만 가능한 특선 요리를 제공합니다. 항상 신선하고 맛있고 깨끗합니다. Trang Villas 직원은 "평화로운 순간을 찾을 수 있는 곳"과 같이 항상 고객에게 휴식의 순간을 제공하고자 합니다.
TOÀN CẢNH

위치 The Trăng

flycam의 Trăng
휴일을 즐기십시오 큰 감정으로 공간과 부드러운 디자인으로 평화로운 풍경에 빠져들고 어린 시절로 돌아가 이상한 평화를 느낄 수 있습니다.
Clients

리뷰 고객으로부터

여기에 오면 고객 리뷰

Nhân viên rất dễ thương.
Villas đang mùa dịch nên vắng.
Không gian yên tĩnh.
Bãi biển không tắm được.

fav
Vy Nguyen
from Google Maps

Khu nghỉ dưỡng tuyệt vời với villa đầy đủ tiện nghi và yên tĩnh. Quản lý và nhân viên dễ thương và nhiệt tình, các món ăn ngon và tươi. 10 điểm nhé

fav
Hoàng Tùng Ngô Hữu
from Google Maps

Đó là một nơi thực sự ngoạn mục và tất cả các nhân viên rất thân thiện. Những chú chó chào đón bạn cũng rất ngoan. Tất cả đồ ăn rất ngon.Tôi thực sự rất hài lòng và lần sau đến Nha Trang nhất định tôi sẽ lại ở đây.

fav
Eunji Kim
from Korea

로맨틱 레스토랑

_

매력적인 자연

_

스파 및 휴식

_